Historia Starego Krzeska
Dodane przez ajan dnia Październik 14 2016 10:24:56
Biogram Lucjana Staszewskiego ze Starego Krzeska.

STASZEWSKI LUCJAN – syn Antoniego i Rozalii, pochodzenia robotniczego, urodził się 16 listopada 1901r. w Krzesku pow. Siedleckiego. Od 1 września 1918 r. do czerwca 1923 r. był uczniem Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Siedlcach. Był jednym z grona dwunastu pierwszych maturzystów tego siedleckiego zakładu kształcenia nauczycieli. Po dwóch latach nauki, uzyskawszy promocję z kursu drugiego do trzeciego, w lipcu 1920r. wraz z dwoma kolegami – Stanisławem Bareją i Leszkiem Wysokińskim zgłosił się ochotniczo do wojska do 205 Pułku Piechoty w Brześciu.. Stamtąd przeniesiono ich do Warszawy na przeszkolenie. Posługiwali się bronią francuską. Ze stolicy wysłano ich na front za Ostrołękę. Wobec przewarzających sił wroga stale cofali się, staczają szereg walk i potyczek. 15 sierpnia armia polska rozpoczęła kontrofensywę i wtedy pod Przewodowem Lucjan Staszewski został ranny w głowę, stracił dużo krwi i dopiero po kilku godzinach sanitariusze zabrali go z pola bitwy. Początkowo przebywał w szpitalu w Błoniu, później w Łowiczu, gdzie w żeńskim gimnazjum zorganizowano szpital wojskowy. Po przebytej operacji przebywał tam do 20 października 1920r. po wydaniu przez władze państwowe zarządzenia o zwolnieniu uczniów i studentów do cywila wrócił do Siedlec, by kontynuować naukę w seminarium. Od 1 września 1926r. do 1 sierpnia 1969r. był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Starym Krzesku pow. Siedleckiego. 1 września 1969r. przeszedł na emeryturę po 46 latach pracy w zawodzie. W latach dwudziestych ukończył wakacyjny kurs pedagogiczny w Wejherowie, później polonistyczny kurs w Siedlcach oraz wakacyjny kurs ogrodniczo-pszczelarski dla nauczycieli w Ursynowie. W czasie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu. Pracując w jawnej szkole uczył tajnie historii i geografii Polski. Zawsze udzielał się społecznie – przez szereg kadencji był radnym w gminie Królowa Niwa, ławnikiem Sadu Powiatowego, inspektorem i kuratorem dla nieletnich, przewodniczącym gminnego Frontu Jedności Narodu, prowadził kursy dla analfabetów, był współtwórcą Domu Ludowego w Starym Krzesku , propagatorem i społecznym instruktorem pszczelarstwa. Do ZNP należał od rozpoczęcia pracy w zawodzie tzn. od roku 1923 do końca życia. Wspomina, że inspektorami szkolnymi w Siedlcach w okresie przedwojennym byli m.in. Łukaszewicz, Nowak, Mitak, Górski, Sabat. Zmarł 29 lipca 2001r. Pochowany na Cmentarzu Centralnym w Siedlcach. Posiada następujące odznaczenia:
- Złoty Krzyż Zasługi – 1975r.
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1984r.
- Krzyż Obrońców Ojczyzny 1918-1921 – 1984r.
- Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1981r.
- Odznakę ZNP-TON – 1985r.
- Złotą Odznakę ZNP – 1975r.

Image and video hosting by TinyPic