Spotkanie Integracyjne mieszkańców Krzeska– Królowa Niwa
Dodane przez ajan dnia Czerwiec 18 2016 04:09:54
Image and video hosting by TinyPic
Antoni Stanisław Adadyński
Krzesk- Królowa- Niwa, 25.06.2016 r.
Drodzy mieszkańcy mojej ukochanej wioski, Krzesk- Królowa Niwa (cieszę się, że została przywrócona pełna nazwa, a nie tylko Krzesk). Mimo, że nie mieszkam już tutaj, to jednak sercem i myślami jestem z Wami, cieszę się Waszymi sukcesami i osiągnięciami. Jestem dumny z tej miejscowości, to nie jest wioska mojej młodości, to już nowoczesne osiedle, a ja cały czas z taką samą sympatią odnoszę się do moich korzeni, bowiem drzewo, które traci korzenie, usycha. Staram się więc utrzymywać więź, kontakt, nie zapominać, skąd pochodzę.
Z uwagi na okoliczność I Spotkania Integracyjnego mieszkańców Krzeska – Królowa Niwa, pragnę wszystkim mieszkańcom złożyć jak najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim dużo zdrowia, dużo sukcesów w życiu osobistym, społecznym i zawodowym. Tylko dziwne zrządzenie losu sprawiło, że nie mogłem cieszyć się Waszym widokiem. Jak dobry Bóg pozwoli, będę z Wami za rok podczas II spotkania wszystkich mieszkańców wsi.
Pragnę podziękować organizatorom tej wspaniałej inicjatywy. Słowa najwyższego uznania należą się Pani Ewie Jurkowskiej, która od lat dba o zachowanie tradycji i dużo czasu poświęca, aby jak najlepiej przygotować oprawę artystyczną dożynek. Dumny jestem, iż łączą nas więzi pokrewieństwa!
Dziękuję Stowarzyszeniu Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku z moim przyjacielem, Hubertem Pasiakiem na czele, które od 10 lat pozyskuje środki na teren naszej wsi oraz dba o jej piękno. Nie można tutaj nie wspomnieć o konkursie na najpiękniejsze, krzeskie podwórko czy flagach narodowych, które z dumą powiewają w święta państwowe. Gratuluję stowarzyszeniu Jubileuszu 10-lecia istnienia, który w tym roku obchodzi. Podziękować również chciałem krzeskiej młodzieży, która bierze czynny udział w wielkim święcie dożynkowym, a i dziś pomogła zorganizować święto.
Pragnę podziękować władzom gminy na czele z wójtem Panem Tomaszem Hapunowiczem, wszystkim pracownikom gminy i samorządowi gminnemu, a także sołtysowi Krzeska Panu Adamowi Cisakowi za troskę i dobre zarządzanie, za czuwanie nad rozwojem gminy. Wszystkim Pracownikom szkoły z Dyrektorem Grzegorzem Pomikło na czele, oraz kapłanom pracującym w naszej parafii z księdzem proboszczem, Krzysztofem Wałkiem, radzie parafialnej, gdyż szkoła i Kościół ma największy wpływ na właściwe uformowanie nowego, młodego pokolenia. Kochani, to od Waszego zaangażowania w pracę i umiejętności zależy, czy oni będą godnymi kontynuatorami najlepszych wartości, patriotyzmu, wiary, a także chęci w zdobywaniu wiedzy i umiejętności dla dobra naszej społeczności, a także Ojczyzny. Kardynał Stefan Wyszyński, niekoronowany Król Polski, mówił: "naród, który traci pamięć, ginie...". Podziękowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej i Pana Pawła Borkowicza na czele, dzięki nim mieszkańcy Krzeska mogą spać spokojnie, bo straż czuwa.
Dziękuję również Janowi Aleksandrowiczowi za prowadzenie dokumentacji historycznej naszej wsi w Internecie, dr. Wiesławowi Harczukowi za dokumentowanie wydarzeń historycznych od II wojny światowej do obecnych czasów, Mieczysławowi Kalickiemu za wydane książki.
Krzesk- Królowa- Niwa jest moją dumą, chlubą i nadzieją, przy każdej okazji to podkreślam.
Na świątyni pod wezwaniem Św. Pawła Ojców Barnabitów w Warszawie przy Trakcie królewskim jest napis " Człowiek, który traci Boga traci wszystko".
Szczęść Boże wszystkim, których wymieniłem, wszyscy jesteście twórcami bardzo dobrego wizerunku naszego sołectwa.
Dziękuję i pozdrawiam tutejszy rodak
Antoni Stanisław Adadyński Warszawa-Wesoła.
Image and video hosting by TinyPic